تاتی رد پای مادها
  • تاتی رد پای مادها
  • تاتی رد پای مادها

تاتی رد پای مادها

0تومان
مالیات 0تومان

بررسی اجمالی

از اصلي‌

از اصليترين بازماندههاي زبان مادي بيشک تاتي است. تاتي همچنين  به ديگر زبان همدوره مادي يعني اوستايي شباهتهاي بسياري دارد.

دياکونوف در اين باره ميگويد: در زمان حاضر تاتها و تالشان  به زبانهايي سخن ميگويند که خود بقاياي زبان هند و اروپائي ميباشد که در آغاز زبان ماد شرقي بوده است. امتياز ويژه اين زبانها کهنگي و مهجوري ترکيب اصوات ميباشد که با زبان پارسي تفاوت داشته و با مادي و پارتي و اوستايي مناسبت دارد.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید