مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی
  • مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی
  • مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی

مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی

25,000تومان
مالیات 25,000تومان

بررسی اجمالی

   مکتوب پیش رو متشکل از سه گفتار است. این سه گفتار عبارت‌اند از: مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی. هر گفتار دارای پیوست است. پیوست‌ها تکمیل‌کننده‌ی مباحث مربوط به هر گفتار یا در نسبت و پیوند با مفاهیم گفتار مربوطه‌اند. گفتارها محصول تأم...

   مکتوب پیش رو متشکل از سه گفتار است. این سه گفتار عبارت‌اند از: مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی. هر گفتار دارای پیوست است. پیوست‌ها تکمیل‌کننده‌ی مباحث مربوط به هر گفتار یا در نسبت و پیوند با مفاهیم گفتار مربوطه‌اند. گفتارها محصول تأملات شخصی نگارنده و محصول زیستن متاملانه در دنیای مفاهیم است اما پیوست‌هایی که پس از گفتار «مدنیت» و «مدرنیسم» ارائه‌شده، برخوردار از جهت‌گیری‌های پژوهشی است. به همین دلیل این بخش از پیوست‌ها با رفرنس همراه‌اند.  

   پیش از قرائت متن، لازم و ضروری است که چند نکته موردتوجه قرار گیرد: 

   1- اگرچه مفاهیم و موضوعاتی چون مدنیت، مدرنیسم و سوسیال دموکراسی به‌کرات در آثار مکتوب و اقوال مضبوط اندیشمندان، نظریه‌پردازان و اهل‌قلم موردبحث و بررسی قرارگرفته اما نگارنده سعی داشته که آرایش و نظم جدیدی از مفاهیم و نوع وابستگی و پیوستگی نوینی از موضوعات ارائه دهد که به دریافت بهتر و ساده‌تری از موضوعات کمک کند. برخلاف برخی از نویسندگان که ذهن مخاطب را با کثرت نقل قول‌ها در معرض طوفانی از مفاهیم و آرای گوناگون قرار می دهند و در این راه، رأی خودشان در گرد و غبار به پا شده‌ی آرای متعدد، دفن می‌شود، نگارنده سعی داشته است در تهیه‌ی هریک از متن‌ها از شیوه‌ی تألیفی بپرهیزد و به بیان ساده و صمیمی ِبرداشت‌ها و استنباط‌های خود اهتمام ورزد. نتایج تأملاتی که در متن ارائه‌شده است، ممکن است دیگران نیز بدان دست‌یافته و حتی تلویحاً طرح کرده باشند، این مشابهت‌ها را می‌توان بر پایه‌ی آن عبارت «مارکس» بهتر درک کرد. به عقیده‌ی «مارکس»: «هستی اجتماعی، تعیین‌کننده‌ی آگاهی اجتماعی است». اگر این سخن مارکس را حتی اگر به‌صورت نسبی بپذیریم، دریافت این ادعا چندان دشوار نخواهد بود که تجربیات اجتماعی در درون یک شرایط یکسان اجتماعی، منتهی به آگاهی‌های نسبتاً مشترکی می‌شود. در همان حال می‌توان ادعا کرد که آرایش و ارائه‌ی طرح نظام‌مند مفاهیم و مباحث و تبیین نوع رابطه‌ی مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی و ارائه‌ی نتایج مترتب بر آن، در این مکتوب، کاملاً ابتکاری و ابداعی است. چنان‌که در تبیین برخی مفاهیم سعی شده است اصطلاحات و مفاهیم ابداعی و ابتکاری همچون «سوسیال دموکراسی با اولویت سوسیالیسم یا سوسیال دموکراسی با اولویت دموکراسی»، «عدم اصالت جامعه مدنی عقب‌مانده در برابر دولت- حکومت مدرن»، «برقراری ارتباط مفهومی بین بوروکراسی وبر با آزادی کاربرد همگانی خرد کانت»، «نقد طرح غیرمسئولانه‌ی دغدغه سنت‌گرایی و رابطه‌ی نامعین آن با حقوق اساسی»، «نوع خاصی از برقراری نسبت بین امنیت، عدالت و آزادی»، تمییز «منشور با قرارداد»، ترکیب «عدالت افلاطون با تئوری سیستمی دیوید ایستون»، برقراری نسبت بین «نظریه سه کنش هانا آرنت با تقویت طبقه‌ی متوسط» و... از جانب نگارنده، خلق و طرح شود. امید آن‌که قصد و انگیزه‌ی نگارنده در این راه به مقصد و مقصودی درخور و قابل‌قبول منتهی شده باشد.


دسته بندی
اجتماعی
قطع کتاب
رقعی

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
70 قاعده ی فقهی
آشنایی با اصول فقه
آکوردهای گیتار
از ناگفته‌های فساد اداری تا کیفیت زندگی کاری
به وقت چشم های تو
تغذیه، تحصیل، تحرک